Ką reikėtų daryti kuro filtro laikmenų priežiūros cikle?

- Jun 13, 2017 -

Ką reikėtų daryti kuro filtro laikmenos techninės priežiūros ciklo metu?

Kuro filtro terpė Pirminio filtro (naftos ir vandens atskyrimo filtras) sukaupto vandens kiekis, kai kuras kasdien įpurškiamas;

Nešiojamojo kuro filtro terpė, padedanti susidoroti su padėtimi, kai pridedamas tik prastos kuro rūšys;

Ne filtro ilgaamžiškumas ir mažas filtro tikslumo filtras - jei tai labai sutrumpins kuro siurblį ir degalų antgalį;

Kuro filtro terpė Jei naudojamas biodyzelinas, įsitikinkite, kad tiekėjo tiekiamas kuras atitinka dabartinius degalų standartus;

Jei naudosite tam tikrą biodyzeliną, įsitikinkite, kad jūsų variklis yra prieinamas;

Kai naudojate savo baką, geriausia naudoti alyvos saugojimo filtrą, kad transporto priemonėje pridedamas kuras būtų be teršalų.


Related Products